Transport gratuit in RO pentru comenzi de peste 500 LEI

Papucei

Prevenirea deseurilor

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

ANGELA INTERNATIONAL S.R.L.

Punct de lucru: Municipiul Iasi, B-dul Tutora, nr. 4A, judeţul Iasi

INTRODUCERE SI CONTEXT

Prezentul Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri a fost elaborat de STRATOS MANAGEMENT in conformitate cu cerintele OUG 92/2021 privind regumiul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru societatea SC ANGELA INTERNATIONAL SRL, avand la baza auditul deseurilor generate din activitati de fabricarea incaltamintei, fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament.

Planul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate trebuie sa ia in calcul toate masurile de prevenire care pot fi implementate la nivelul amplasamentului in vederea prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului. Aceste masuri trebuie sa aiba drept scop reducerea cantitatilor de deseuri prin reutilizarea produselor si prelungirea duratei lor de viata in vederea minimizarii impactului negativ generat de deseuri asupra mediului si a sanatatii populatiei si de a scadea continutul de substante nocive din produse.

Ierarhia care trebuie aplicata ca ordine de prioritate in modul de gestionare al deseurilor este:

In sensul OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, semnificatia unor termini este prezentata mai jos:

➢ deșeu – orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce; ➢ deținător de deșeuri – producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia

acestora;

Managementul deseurilor are ca scop diminuarea cantitatilor de deseuri generate si evacuate in mediul

inconjurator si evitarea eliminarii finale a deseurilor in depozite. O bună practică şi gospodărire la nivel

operaţional poate avea un impact semnificativ cu privire la reducerea cantitatii de deseuri prin: reducerea la sursa,

colectarea separata, reciclarea, refolosirea si valorificare deseurilor.

page3image32344096

 

➢ eliminare – orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie;

➢gestionarea deșeurilor – colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un operator economic care se ocupa de valorificare/eliminare deseuri in numele altor persoane;

➢ reciclare – orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru
alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

➢ reutilizare – orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;

➢ valorificare – orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

Deseurile se impart in doua categorii:

 • Nepericuloase;

 • Periculoase.

  Hotararea 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor defineste fiecare tip de deseu pe categorii, fiecare tip fiind reprezentat de un cod format din 6 cifre, in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix daca acesta face parte din categoria deseurilor periculoase.

  Deseurile se colecteaza pe categorii si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare se intocmesc documentele aferente.

  In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului.

  Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri, in cazul in care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 si pentru facilitarea sau imbunatatirea pregatirii pentru reutilizare, reciclarii si altor operatiuni de valorificare, au obligatia sa colecteze deseurile separat si sa nu le amestece cu alte deseuri sau materiale cu proprietati diferite.

Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului sa desfasoare activitati de colectare, transport, stocare si tratare a deseurilor periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizicochimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 21, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala, pentru a indeplini prevederile art. 48.

Conform legislatiei in vigoare, generatorii si detinatorii de deseuri trebuie sa tina o evidenta cronologica lunara tabelara si sa o puna la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului in format letric, la cerere, si electronic până la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cererea autoritatilor competente de control. Informatiile ce trebuiesc colectate si transportate sunt:

 • ➢  codul deseului, cantitatea in tone, natura si originea deseurilor generate, precum si cantitatea de produse si materiale care rezulta din pregatirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operatiuni de valorificare, eliminare;

 • ➢  destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant;

 • ➢  cantitatea de deseuri in tone incredintata spre eliminare.
  Directiva 94/62/CE stabileste normele UE privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

  Obiectivul Directivei 94/62/CE este de a contribui la armonizarea masurilor nationale privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si imbunatatirea calitatii mediului prin prevenirea si reducerea impactului ambalajelor si al deseurilor de ambalaje asupra mediului.

  Directiva (UE) 2018/852 este cea mai recenta modificare adusa Directivei 94/62/EC si contine masuri actualizate privind prevenirea producerii de deseuri de ambalaje si promovarea reutilizarii, a reciclarii si a altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje in locul eliminarii finale a acestora, contribuind astfel la tranzitia catre o economie circulara.

  Directiva se aplica tuturor ambalajelor introduse pe piata europeana si tuturor deseurilor de ambalaje, indiferent daca acestea sunt utilizate sau provin din industrie, comert, birouri, ateliere, servicii, gospodarii sau din orice alt domeniu si indiferent de materialul utilizat.

 

Directiva, cu modificarile ulterioare, le impune tarilor UE sa ia masuri, precum programe nationale, stimulente prin scheme de raspundere extinsa a producatorilor si alte instrumente economice, pentru a preveni generarea de deseuri de ambalaje si a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului.

Tarile UE ar trebui sa incurajeze cresterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piata si sistemele de reutilizare a ambalajelor in mod ecologic, fara a compromite siguranta alimentara sau siguranta consumatorilor.

Printre masuri se pot numara:

 • sisteme de returnare a garantiei;

 • obiective;

 • stimulente economice;

 • procente minime de ambalaje reutilizabile introduse pe piata pentru fiecare tip de ambalaj etc.
  De asemenea, tarile UE trebuie sa ia masurile necesare pentru a atinge obiectivele de reciclare, care variaza in functie de materialul de ambalaj. In acest scop, ele trebuie sa aplice noile reguli de calcul pentru raportarea cu privire la noile tinte de reciclare de atins pana in 2025 si 2030.
  Pana la 31 decembrie 2025, cel putin 65 % din greutatea tuturor ambalajelor trebuie reciclata. Obiectivele de reciclare pentru fiecare material sunt:

 • 50 % pentru plastic;

 • 25 % pentru lemn;

 • 70 % pentru metale feroase;

 • 50 % pentru aluminiu;

 • 70 % pentru sticla; si

 • 75 % pentru hartie si carton.
  Pana la 31 decembrie 2030, cel putin 70 % din greutatea tuturor ambalajelor trebuie reciclata. Aceasta cerinta inseamna:

 • 55% pentru plastic;

 • 30% pentru lemn;

 • 80% pentru metale feroase;

 • 60% pentru aluminiu;

 • 75 % pentru sticla; si

 • 85% pentru hartie si carton.

 

SCOPUL PROGRAMULUI

In conformitate cu OUG 92/2021, privind regimul deseurilor ART. 44 (1) SC ANGELA INTERNATIONAL SRL a implementat un Program de prevenire si de reducere a cantitatilor de deseuri, detaliat in prezentul document.

Activitatile desfasurate care genereaza sau pot genera deseuri trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

SITUATIA ACTUALA

Date generale

page7image17483264

page7image17484608 page7image17484800

DENUMIRE OPERATOR

SC ANGELA INTERNATIONAL SRL

page7image17485376 page7image17485568 page7image17485760page7image17485952 page7image17486528 page7image17486720

SEDIU SOCIAL

Municipiul Iasi, B-dul Tutora, nr. 4A, judeţul Iasi

page7image17487296 page7image17487488 page7image17487680page7image17487872 page7image17488448 page7image17488640

CUI

RO 6790170

page7image17489216 page7image17489408 page7image17489600page7image17489792 page7image17490368 page7image17490560

PUNCT DE LUCRU

Municipiul Iasi, B-dul Tutora, nr. 4A, judeţul Iasi

page7image17491136 page7image17491328 page7image17491520page7image17491712 page7image17492288 page7image17492480

ACTIVITATE DESFASURATA

page7image17493056

1930- Fabricarea incaltamintei (mai mult de 100 perechi)

page7image17493248

1920- Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a

articolelor de harnasament

page7image17493632 page7image17493824 page7image17494016page7image17494208 page7image17494784 page7image17494976 page7image17495552

ZONA VERIFICATA

– –

Suprafata construita – cladire parter+etaj cu suprafata 395 mp cu urmatoarea structura functionala: 2 sectii de productie, birouri, depozit, grupuri sanitare

page7image17496128

Teren exterior in suprafata de 30 mp

 

Deseuri generate

Cantitatile de deseuri generate vor fi centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deseurilor se transmite anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului Iasi.

Tabelul 1

Nr. Crt.

Denumire deseu

Cod deseu

Cantitate generata 2021 (tone)

1.

Deseuri municipale amestecate

20 03 01

8.1

2.

Ambalaje de plastic 15 01 02

0.003

3.

Ambalaje de carton 15 01 01

0.93

4.

Ambalaje de lemn 15 01 03

reutilizare

5.

Deseuri textile

20 01 11

0

6.

Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

15 01 10*

0.03

7.

Absorbanti materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante

15 02 02*

0.01

8.

periculoase

Deseuri de piele tabacita cu continut de crom

04 01 08 1.88

*deseurile incluse in plan sunt cele pentru care s-au identificat cantitati la nivelul anului 2021; este posibil, avand in vedere activitatile societatii, sa rezulte si alte tipuri de deseuri, pentru care insa nu se pot cuantifica greutatile, in lipsa unor predari.

In cazul tuturor tipurilor de deseuri, indicatorul utilizat in vederea masurarii va fi cantitatea de deseuri predata catre colector.

INSTRUCTIUNI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR

Ierarhia deseurilor

Activitatile desfasurate de societate tin cont de ierarhia deseurilor, care are ca scop, încurajarea acţiunilor de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra sănătății populației și a mediului. Ierarhia deșeurilor se aplică cu prioritate, respectiv:

 • Prevenire: evitarea aparitiei deseurilor si/sau minimizarea cantitatilor:
  – achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri;
  – gestionarea corectă a depozitelor de material si materii prime.
  • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii.

 • Pregatire pentru reutilizare: depozitarea deseurilor intr-un mod care sa permita valorificarea acestora in conditii de siguranta pentru mediu;
  – reciclarea hârtiei şi a cartonului, a plasticului, a lemnului, a metalului;

  – achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera; – compostarea deşeurilor vegetale biodegradabile;

 • Reciclare: predarea deseurilor in vederea reciclarii catre operatori economici autorizati in acest sens;

 • Alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica: predarea pentru alte tipuri de

  valorificare se va realiza numai in cazul in care reciclarea nu este posibila;

 • Eliminare: numai in cazul in care deseurile nu se pot recicla/valorifica (ex. deseuri menajere, deseuri

  periculoase). După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil, deşeurile tratate se vor elimina prin

  metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului.
  A „ierarhiza” deșeurile, înseamnă a alege metoda cea mai potrivita pentru a gestiona deșeurile generate.

  Aceasta strategie este impusă OUG 92/2021 și de politicile locale în materie de prevenire a generării și gestionarii deșeurilor. Pentru a gestiona corect deșeurile generate și pentru reducerea cantității de deșeuri se alege una din soluțiile care respectă schema de ierarhizare a deșeurilor.

  Obligația principala a SC ANGELA INTERNATIONAL SRL în calitate de generator și deținător de deșeuri este de a valorifica deșeurile, în măsura în care acestea se pretează acestei operațiuni.

 

Tabelul 2

Ierarhie Masuri Responsabilitati

page10image17635520 page10image17637056 page10image17635328 page10image17636288page10image17637248 page10image17637440

Prevenire

Prevenire

Prevenire

Evitarea generarii deseurilor de hartie:

 • −  Printare fata-verso

 • −  Printare doar daca este absolut necesar

 • −  Micsorare font

  Reutilizarea cutiilor de carton Reutilizarea paletilor de lemn

  Informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla

  Micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin eliminarea paharelor de unica de la dozatoarele de apa (daca este cazul). Angajatii sunt incurajati sa foloseasca pahare din sticla/ cani din ceramica

  Achizitionarea de produse ambalate in ambalaje biodegradabile sau produse fara ambalaje excesive.

  Manipularea cu atentie a ambalajelor in vederea evitarii spargerii/gauririi/deteriorarii lor

  Folosirea corecta fara a se produce pierderi, a substantelor si compusilor utilizate la fabricarea incaltamintei (lipire, asamblare, curatare finala produs)

  Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii deseurilor de ambalaje

  Utilizarea, respectiv inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de viata.

Toti angajatii / Management

Management

Management

 

 

Intretinerea in conditii optime, repararea electronicelor si inlocuirea acostora doar daca este absolut necesar

Instruirea angajatilor in domeniul managementului deseurilor, la momentul angajarii, si reinstruire cu o frecventa anuala

 

Pregatirea pentru reutilizare

Amplasarea optima a pubelelor pentru colectarea selectiva a deseurilor si scoaterea acestora in evidenta prin etichetare/culori

Reutilizarea cutiilor de carton durabile, rezistente la deteriorari in care se primeste marfa (ex. depozitari)
Reutilizarea paletilor

Sortarea si depozitarea deseurilor in pubelele special amenajate

Incheierea de contracte de mentenanta pentru echipamentele electrice si electronice (imprimante, laptopuri, etc.) si a echipamentelor tehnoogice

Toti angajatii / Management

Management

Management

Management

Reciclarea/ Eliminarea

Predarea separata a deseurilor colectate selectiv catre agenti economici autorizati

Contracte de prestare servicii colectare separata si transport deseuri reciclabile/menajere/periculoase, acolo unde este posibil

Personal curatenie

Management

OBIECTIV: reducerea cu 1% a deseurilor, raportate la nivelul productiei.

Managementul deseurilor generate

In vederea asigurarii unui management corect, se vor respecta un set de reguli menite a preveni amestecarea si/sau contaminarea deseurilor ce pot fi reciclate, dupa cum urmeaza:

➢ Deseurile sunt predate catre colectori autorizati din punct de vedere al mediului pentru colectarea si/sau eliminarea/valorificarea/reciclarea acestora.

➢ Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu;

page11image17548416

 • ➢  Deseurile se vor depozita in pubele confectionate din plastic/metal, etichetate corespunzator, fara a afecta mediul inconjurator;

 • ➢  Numarul pubelelelor si capacitatea acestora vor fi adaptate in functie de cantitatea de deseu generata; amplasarea lor se va realiza intr-un loc betonat, acoperit si accesibil tuturor angajatilor;

 • ➢  Se vor dota birourile cu pubele, optandu-se pentru amenajarea a doua spatii separate, unul destinat deseurilor reciclabile si unul destinat deseurilor nereciclabile. Se va incuraja astfel colectarea selectiva;

 • ➢  Nu se amesteca diferitele categorii de deseuri; se vor sorta de catre angajati inainte de depozitarea lor in pubele;

 • ➢  In cazul ambalajelor ce contin lichide/mancare, acestea se vor goli/spala anterior depozitarii in pubele (ex. sticla de suc se va goli anterior depozitarii ei in pubela de plastic/sticla);

 • ➢  Se va evita formarea de stocuri de deseuri semnificative prin evacuarea periodica a acestora;

  Monitorizarea deseurilor generate

  Perioada de stocare temporară nu trebuie să depășească 3 ani in cazul deseurilor nepericuloase în cazul în care deșeurile urmează să fie predate unui colector în vederea reciclării sau valorificării si un an in cazul deseurilor de tip periculos în cazul în care deșeurile urmează să fie predate unui colector în vederea reciclării sau eliminarii.

  In conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind managementul deseurilor societatea va intocmi evidenta gestiunii lunar, in baza formularelor stabilite de HG 856/2002, si va raporta anual datele catre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.

  Evidenta gestiunii deseurilor se va realiza pentru fiecare cod de deseu in parte, in baza anexelor de transport intocmite in momentul predarii fie de colector, fie de societate, sau, in lipsa acestor documente, se va realiza in baza unor estimari.

LEGISLATIE SPECIFICA

Tabelul 3

ACT LEGISLATIV OUG 92/2021

Domeniul la care face referinta

Regimul deseurilor

page12image17654400 page12image17654976 page12image17654592page12image17645952 page12image17652096 page12image17653056page12image17653632 page12image17653440

HG 856/2002

Evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei de deseuri

HG 1061/2008

Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

HG 1132/2008

Regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

 

OUG 5/2015

Deseurile de echipamente electrice si electronice

Concluzii

Societatea ANGELA INTERNATIONAL S.R.L., respecta cerintele legale prevazute in Art. 22, alin.1 din OUG 92.2021 “persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor” prin masurile pe care le adopta cu privire la monitorizarea si reducerea la minimum a efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător.

În sensul celor prezentate s-au emis obiectivele, acțiunile și țintele pentru prevenirea generării deșeurilor și reducerea cantităților de deșeuri generate la nivel de amplasament prin Programul pentru gestionarea deșeurilor prezentat.